Începând cu ziua de 1 ianuarie 2019, toate gheretele cu suprafața de până la 20 m2, care comercializează produse de tutun, sunt obligate să-și stopeze activitatea în raza de cel puțin 200 m de la toate instituțiile de învățământ și medicale. Acest lucru este stipulat în legea cu privire la controlul tutunului.

Legea 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, Articolul 25, aliniatul 6 stipulează:

„Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun și produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.”

Prin Legea Nr.138 din 17.06.2016 deputații au amânat intrarea în vigoare a acestei prevederi legale:

„Art. XXXI. (3) Restricția prevăzută la articolul 25 alineatul (6) din Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489) nu se aplică pentru unitățile comerciale date în exploatare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe durata de funcționare utilă care să nu depășească data de 1 ianuarie 2019.”

„Agenții economici au avut la dispoziție 3,5 ani pentru a se conforma noilor prevederi, însă gheretele cu țigări apar și acum în preajma școlilor și spitalelor”, spune Rodion Gavriloi.

Cum se măsoară acești 200 de m?

Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2016) în Punctul 12 subpunctul 6 stipulează “Calcularea distanţei de 200 metri urmează a fi efectuată în linie dreaptă de la unitatea comercială pînă la cel mai apropiat punct exterior al terenului aferent instituţiilor de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.”

Ce riscă agenții economici care nu se conformează?

Codul Contravențional în Articolul 267 stipulează: Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale.

Conform Art.400 al Codului Contravențional, contravenția prevăzută în Art.267 este examinată de poliție.

Poliția trebuie să aplice amenzi agenților economici conform Art. 267 a Codului Contravențional. Dar și să curmeze infracțiunea în baza Art.25 alin. 13 a Legii 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului: „să intre sau să pătrundă, în modul stabilit de lege, utilizând la necesitate mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de curmare a infracţiunilor, urmărire a persoanelor suspectate de comiterea infracţiunilor, a persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală, se sustrag de la executarea pedepsei penale, de la arestul contravenţional sau dacă, în baza unor date suficiente, se ştie că în aceste localuri a fost comisă sau se comite o infracţiune, precum şi în caz de calamităţi naturale şi în alte împrejurări excepţionale care pun în pericol securitatea publică şi siguranţa persoanelor;”

Aceiași lege în Art. 24 aliniatul 4 stipulează Competenţa teritorială a poliţistului

„Fiecare poliţist, pe tot teritoriul ţării, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, în cazul în care sesizează existenţa unor circumstanţe sau fapte care periclitează ordinea de drept, viaţa sau sănătatea persoanelor ori alte valori sociale, este obligat să comunice despre aceasta celei mai apropiate subdiviziuni de poliţie şi să întreprindă măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, acordarea primului ajutor persoanelor aflate în pericol, reţinerea şi identificarea făptuitorilor, depistarea martorilor oculari şi pentru paza locului în care s-a produs evenimentul.”

Infographic Tabaco-ro

Rodion Gavriloi

Citiți de asemenea (video) „Nici pâinea nu este atât de accesibilă în oraș cum sunt țigările”. Din 1 ianuarie, gheretele vor avea restricții cu privire la vânzarea produselor de tutun.