Începând de astăzi, 19 noiembrie, Serviciul Vamal aplică normele comunitare de declarare şi control a valorii mărfurilor în vamă. Suma limită pentru care depunerea Declaraţiei Valorii în Vamă nu este obligatorie a crescut până la de cinci mii de euro, comparativ cu trei sute de euro până acum,

Regulamentul oferă agenţilor economici posibilitatea de a dispune de mărfurile importate cu condiţia de a prezenta ulterior documentele concludente pentru confirmarea valorii în vamă a acestora şi de a depune o garanţie ce ar acoperi diferenţa la plata drepturilor de import aferente valorii în vamă declarate şi celei stabilite provizoriu de organele vamale, transmite IPN.

O altă simplificare prevăzută de noul Regulament se referă la exonerarea importatorilor care deţin certificatul Autorizat Economic Operator de obligativitatea întocmirii şi prezentării respectivei declaraţii în procesul vămuirii mărfurilor la import. Per ansamblu, implementarea procedurii vizate va aduce beneficii importatorilor pentru că le va economisi resurse, timp şi mijloace financiare legate de perfectarea vamală a mărfurilor.